НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рекомендації Ради

Документи, розроблені в рамках роботи Ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД

 

Протягом функціонування Ради керівників членами Ради були розроблені та затверджені на засіданнях рекомендаційні документи, як то:

 

Положення про розкриття статистичної інформації про стан фондових ринків держав-учасниць СНД

(розробник - Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації)

 

Принципи допуску професійних учасників ринку цінних паперів держав-учасників СНД на національні ринки держав - учасниць СНД

(розробник - Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації)

 

Рекомендації щодо гармонізації законодавства держав-учасників СНД, що регулює розкриття інформації про діяльність емітентів цінних паперів (акції) 

(розробник - Агентство Республики Казахстан з регулювання та нагляду за фінансовим ринком та фінансовими організаціями)

 

Рекомендації за результатами порівняльного аналізу законодавства держав-учасників СНД, що регулює брокерську та/або дилерську діяльність та діяльність з обліку прав на цінні папери

(розробник - Служба нагляду та регулювання фінансового ринку Киргизької Республіки)

 

Рекомендації щодо вдосконалення регулювання діяльності з організації торгівлі (фондові біржі) держав-учасниць СНД

(розробник - Служба нагляду та регулювання фінансового ринку Киргизької Республіки)

Рекомендації про підходи до ліцензування професійних учасників ринку цінних паперів

(розробник – Державний комітет з цінних паперів при Президенті Азербайджанської Республіки)

 

Рекомендації про принципи здійснення контролю та нагляду на ринку цінних паперів

(розробник - Агентство Республіки Казахстан з регулювання та нагляду аз фінансовим ринком та фінансовими організаціями)

 

Рекомендації про заходи щодо подолання негативних наслідків світової фінансової кризи на ринках цінних паперів держав-учасниць СНД

(розробник – Центральний банк Республіки Вірменія)

 

Про міжнародний досвід зловживання на ринку цінних паперів

(розробник – Центральний банк Республіки Вірменія)

 

Рекомендации по гармонизации законодательства государств-участников СНГ, регулирующего деятельность инвестиционных фондов

(розробник - Національна комісія з фінансового ринку Республіки Молдова)

 

          Наразі в рамках роботи Ради керівників опрацьовуються наступні проекти документів, які плануються до розгляду на майбутніх засіданнях Ради:

 

 •    Про порівняльний аналіз законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює порядок здійснення пруденційного нагляду на фінансовому ринку ( розробник - Федеральна служба з фінансових ринків Російської Федерації);
 •    Про законодавство держав-учасниць СНД, яке регулює проблеми афілійованих осіб (розробник - Національна комісія з фінансового ринку Республіки Молдова);
 •   Про Порівняльний аналіз законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює питання ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (розробник  - Національний банк Республіки Казахстан).

← Назад
 • Документи

 • Сравнительный анализ законодательства государств – членов Содружества Независимых Государств, регулирующего вопросы подготовки специалистов фондового рынка (215.04Kb)
 • Сравнительный анализ некоторых вопросов функционирования фондовых бирж государств – участников СНГ (160.256Kb)
 • Сравнительный анализ законодательства государств – участников СНГ, регулирующего отношения, связанные с выплатой налогов, пошлин и других обязательных плат на рынке ценных бумаг (193.024Kb)
 • Рекомендації з гармонізації законодавства, яке регулює проблеми афілійованих осіб (1.01481Mb)
 • РЕКОМЕНДАЦИИ по гармонизации законодательства, регулирующего функционирование расчетной (включая клиринговую и неттинговую) системы на рынке ценных бумаг (76.8Kb)
 • О СОСТОЯНИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ (353.792Kb)
 • РЕКОМЕНДАЦИИ по гармонизации законодательства, регулирующего функционирование расчетной (включая клиринговую и неттинговую) системы на рынке ценных бумаг (76.288Kb)
 • Положення про розкриття статистичної інформації про стан фондових ринків держав-учасниць СНД (174.08Kb)
 • Принципи допуску професійних учасників ринку цінних паперів держав-учасників СНД на національні ринки держав - учасниць СНД (27.648Kb)
 • Рекомендації щодо гармонізації законодавства держав-учасників СНД, що регулює розкриття інформації про діяльність емітентів цінних паперів (акції) (88.064Kb)
 • Рекомендації за результатами порівняльного аналізу законодавства держав-учасників СНД, що регулює брокерську та/або дилерську діяльність та діяльність з обліку прав на цінні папери (48.128Kb)
 • Рекомендації щодо вдосконалення регулювання діяльності з організації торгівлі (фондові біржі) держав-учасниць СНД (37.888Kb)
 • Рекомендації з гармонізації законодавства, яке регулює проблеми афілійованих осіб (розробник - Національна комісія з фінансового ринку Республіки Молдова) (1.044824Mb)
 • Рекомендації про підходи до ліцензування професійних учасників ринку цінних паперів (34.304Kb)
 • Рекомендації про принципи здійснення контролю та нагляду на ринку цінних паперів (58.368Kb)
 • Рекомендації про заходи щодо подолання негативних наслідків світової фінансової кризи на ринках цінних паперів держав-учасниць СНД (47.616Kb)
 • Про міжнародний досвід зловживання на ринку цінних паперів (117.248Kb)
 • Рекомендации по гармонизации законодательства государств-участников СНГ, регулирующего деятельность инвестиционных фондов (55.296Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →